Home

RedRiver Consulting and Software


Welcome to RedRiver Consulting


Get the best developers in town.


Våra tjänster

Konsulttjänster

Våra konsulter har spetskompetens inom .NET-ramverket och C#.Vi levererar löpande stöd åt flera av Sveriges största företag och offentliga myndigheter.

Webbutveckling

Våra konsulter har över 20 års samlad erfarenhet av att ta fram lösningar för webben, från klassiska hemsidor till appar

Systemutveckling

Skräddarsydd systemutveckling för webb eller klassiska klientsystem.

Projektledning

Projektledning inom webb- och systemutvecklingsprojekt, ledning och stöd, informationshantering, kravställning och Scrum master

In need of help?


CONNECT WITH US


Follow Us On Social Networks


RR Consulting and Software AB+46 733 400 407